Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 1974

Διεξαγωγή δημοψηφίσματος με αντικείμενο τον καθορισμό της μορφής του πολιτεύματος. Με ισχυρότατη πλειοψηφία 69,18% το εκλογικό σώμα εκφράζεται εναντίον της βασιλευόμενης δημοκρατίας.

Διεξαγωγή δημοψηφίσματος με αντικείμενο τον καθορισμό της μορφής του πολιτεύματος. Με ισχυρότατη πλειοψηφία 69,18% το εκλογικό σώμα εκφράζεται εναντίον της βασιλευόμενης δημοκρατίας.

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x