Κυριακή, 1 Ιουνίου 1975

Ψηφίζεται από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή το Σύνταγμα της Ελλάδας που ορίζει ως πολίτευμα της χώρας την προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ψηφίζεται από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή το Σύνταγμα της Ελλάδας που ορίζει ως πολίτευμα της χώρας την προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Η διάταξη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

 

Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει έναν ευρύ κατάλογο ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και προβλέπει τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς όπως η τότε ΕΟΚ. Ο αρχηγός του κράτους είναι αιρετός και σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος διατηρεί την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή.

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x