Σάββατο, 1 Μαρτίου 1986

Ψηφίζεται από την ΣΤ' Αναθεωρητική Βουλή η πρώτη αναθεώρηση του Συντ. 1975.

Ψηφίζεται από την ΣΤ' Αναθεωρητική Βουλή η πρώτη αναθεώρηση του Συντ. 1975.

Αναθεωρήθηκαν συνολικά 11 άρθρα που αφορούσαν τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο ρόλος του αρχηγού του κράτους καθίσταται πλέον ρυθμιστικός σε ένα αμιγώς κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα ψηφίστηκε από την ΣΤ' Αναθεωρητική Βουλή η μεταφορά του κειμένου του Συντάγματος στη δημοτική γλώσσα.

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x