Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2006

Αιτιολογική Έκθεση στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος

σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής.

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x