Κυριακή, 7 Μαρτίου 2004

Ανακοίνωση της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

Ανακοίνωση της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα
Το Σύνταγμα της Ελλάδος είναι ο καταστατικός χάρτης της δημοκρατίας της χώρας μας. Η προβλεπόμενη από τον συνταγματικό νομοθέτη ανά πενταετία δυνατότητα αναθεώρησής του (άρθρο 110) πρέπει να αξιοποιείται για τη βελτίωση των ρυθμίσεών του, ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαία μεταβαλλόμενες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες και ενδεχομένως να αίρει τυχόν δυσλειτουργίες. 

Η Βουλή των Ελλήνων από τον Ιούνιο του 2006 άρχισε νέα διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Για το περιεχόμενο αυτής της αναθεώρησης όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να έχουν έγκυρη πληροφόρηση και να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου της Βουλής. 

 

Η Πρόεδρος της Βουλής 

Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα

 

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x