Ομιλίες των Αρχηγών των Κομμάτων Ολομέλεια ΡΞΕ΄, Περίοδος ΙΑ΄, Σύνοδος Β΄της 29-06-06 για τον ορισμό Προθεσμίας Υποβολής της Έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.