Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007

Πρακτικό Συνεδρίασης Ολομέλειας (28/3/2007)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ’ 
 ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’ 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ’ 

 Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 

 ΘΕΜΑΤΑ 
 Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 
 2. Ειδική Ημερήσια Διάταξη: 
Λήψη απόφασης επί των προτάσεων για Αναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής (Δεύτερη ψηφοφορία), σελ. 

 Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 
 2. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέμπτης 29 Μαρτίου 2007, σελ.

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x