Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Αποτελέσματα ψηφοφορίας της 27ης Μαΐου 2008 για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Οι διατάξεις, των οποίων οι προτάσεις αναθεώρησης τέθηκαν σε ψηφοφορία, είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη Βουλή (ΙΑ’ Περίοδος), λαμβάνοντας μεταξύ 151 και 179 θετικές ψήφους, με αποτέλεσμα για την τελική έγκρισή τους, να απαιτούνται, στην ανωτερω ψηφοφορία, τουλάχιστον 180 θετικές ψήφοι.

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x