Search
× Search
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Συνταγματική Αναθεώρηση

Ομιλίες αρχηγών Κ.Ο. ΙΑ

Ομιλία  Πρωθυπουργού  κ. Κ. Καραμανλή
Βουλή των Ελλήνων
/ Κατηγορίες: Ομιλίες αρχηγών Κ.Ο.

Ομιλία Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή

Κυρίες κα κύριοι συνάδελφοι,

Είναι κοινή η πεποίθηση ότι η Χώρα μας διανύει την πιο μακρά περίοδο δημοκρατικής σταθερότητας στη νεότερη πολιτική ιστορία της. Το Κοινοβουλευτικό Πολίτευμα είναι ισχυρότερο από ποτέ. Το πολιτικό μας σύστημα, από τη Μεταπολίτευση και μετά, λειτουργεί ικανοποιητικά. Προσφέρει ισχυρές κυβερνήσεις και ομαλή εναλλαγή των Κομμάτων στην εξουσία. Το στοίχημα της δημοκρατικής ομαλότητας, της δημοκρατικής σταθερότητας το έχουμε κερδίσει οριστικά. Και το έχουμε κερδίσει όλοι μαζί. Έχουν συμβάλει όλες οι πολιτικές Παρατάξεις. Στόχος μας τώρα είναι...

• η συνεχής βελτίωση της ουσίας και της ποιότητας της Δημοκρατίας μας,

• η ενίσχυση της διαφάνειας στο Δημόσιο Τομέα και το Δημόσιο Βίο, γενικότερα,

• η εμπέδωση Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, ευθύνης και αποτελεσματικότητας.

Είναι, ταυτόχρονα,...

• η διασφάλιση ανθρωποκεντρικής, δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης,

• η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη,

• η κοινωνική δικαιοσύνη,

• η ευημερία για όλους.

Χρειάζονται στην πορεία αυτή αλλαγές, τομές και μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται συνεννόηση, σύνθεση, συνένωση των δυνάμεών μας. Μ' αυτούς ακριβώς τους στόχους και με αυτόν το γνώμονα, προχωρούμε, σήμερα, στις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην πορεία για την Ελλάδα του μέλλοντος. Και το βήμα αυτό γίνεται πιο ουσιαστικό και πιο στέρεο, όταν γίνεται από όλους. Όταν γίνεται από κοινού.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αισθάνομαι ότι, την ώρα αυτή που ξεκινούμε, όλοι μαζί, την αναθεωρητική διαδικασία, έχουμε χρέος να αποδώσουμε, πρώτ' απ' όλα, την οφειλόμενη τιμή σε εκείνους που πάλεψαν για να είναι η Δημοκρατία στον Τόπο μας ισχυρή και ακλόνητη.

• Στους γνωστούς και τους άγνωστους μαχητές του αντιδικτατορικού αγώνα.

• Στους πρωταγωνιστές της Μεταπολίτευσης.

• Στους πρωτεργάτες του δημοκρατικότερου, του προοδευτικότερου Συντάγματος που γνώρισε ποτέ η Χώρα μας.

• Στους ηγέτες και τα ιστορικά στελέχη όλων των Παρατάξεων που άφησαν τη σφραγίδα τους στη Μεταπολιτευτική Περίοδο.

Οφείλουμε - πιστεύω-να ξεκινήσουμε τον κοινοβουλευτικό διάλογο από ορισμένες θεμελιώδεις παραδοχές:

Η πρώτη αφορά τις, έως τώρα, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Είναι γεγονός ότι οι αλλαγές που έγιναν, ιδίως κατά την αναθεώρηση του 2001, χωρίς να μεταβάλουν τον πυρήνα του Συντάγματος έχουν προσθέσει σημαντικά θετικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, κατά γενική πλέον ομολογία,

• αφενός αφήσαμε πίσω ορισμένες επιτακτικά αναγκαίες αλλαγές, και

• αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες αλλαγές, που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Χρειάζεται, λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά:

• Να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήσαμε και να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση, με διορατικότητα και βαθύτερη αντίληψη για την προοπτική της Χώρας μας.

• Να δώσουμε έμφαση στις υποχρεώσεις της Πολιτείας και της Πολιτικής προς τους πολίτες.

• Να καταλήξουμε σε αναθεώρηση ουσίας, ικανή να διασφαλίζει τη μεταρρυθμιστική πορεία της Χώρας μας στα επόμενα χρόνια.

Είναι υποχρέωσή μας να αναλάβουμε την ευθύνη των αποφάσεων που απαιτούνται για να κερδίσουμε το αύριο. Να συμφωνήσουμε σε κατευθύνσεις που θα ανοίξουν, τόσο στην επόμενη, στην Αναθεωρητική Βουλή, όσο και στον κοινό νομοθέτη, το δρόμο για προοδευτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που να ανταποκρίνονται στα ώριμα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών και τις αυξημένες απαιτήσεις της Νέας Εποχής. Οι βασικοί στόχοι είναι κοινοί. Είναι ανάγκη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε και κοινούς δρόμους. Αυτό απαιτούν οι πολίτες. Και αυτό καλούμαστε να αποδεικνύουμε.

Η δεύτερη παραδοχή που θέλω να υπογραμμίσω αφορά τη σταθερότητα των θεσμών. Αφορά στην ανάγκη διαχρονικής, συνεπούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των συνταγματικών θεσμών, έτσι ώστε να ενισχύεται...

• η εμπέδωσή τους,

• η εμπιστοσύνη που εμπνέουν στον πολίτη,

• η καταξίωσή τους στη συνείδηση της κοινωνίας.

Χρειάζεται, λοιπόν, να επιδείξουμε την απαιτούμενη περίσκεψη, τόσο ως προς τους θεσμούς, όσο και ως προς τις διαδικασίες που τους αφορούν. Αναφέρομαι, κυρίως, άλλ' όχι μόνο, στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας: Είναι προφανές ότι η πρόταση που αποσυνδέει την εκλογή του από την πρόωρη διάλυση της Βουλής αποβλέπει στην αποτροπή ενδεχόμενης κατάχρησης των σχετικών ρυθμίσεων. Θέλει να ακυρώσει κάθε πιθανή πρόκληση πρόωρων εκλογών, που μπορεί να επιχειρείται με πρόφαση την αδυναμία εκλογής Προέδρου. Δεν διαφωνούμε ως προς το στόχο. Δεν χρειάζεται, όμως, για το λόγο αυτό, να ακυρώσουμε μια ρύθμιση που ωθεί τις πολιτικές δυνάμεις στη συνεννόηση και σε κοινά αποδεκτές επιλογές. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουμε την ισχύουσα ρύθμιση, την ώρα που έχει ωριμάσει και αποδίδει εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα:

• Αναδεικνύει στο ύπατο αξίωμα πρόσωπα ευρείας αποδοχής και διεθνούς κύρους.

• Λειτουργεί ευεργετικά για το δημόσιο βίο.

• Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

• Υπηρετεί την ενότητα και την ομοψυχία των Ελλήνων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι βασικοί άξονες της πρότασής μας είναι γνωστοί. Αφορούν...

• Την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της Παιδείας και τη διασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για όλες τις νέες και όλους τους νέους μας.

• Την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

• Την εμπέδωση της αρχής της νομιμότητας, με αναβάθμιση των ελεγκτικών διαδικασιών.

• Τη μετάβαση σ' ένα ενισχυμένο Κράτος Δικαίου, ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας.

• Την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τη δραστική αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και τη διασφάλιση της διαφάνειας στο Δημόσιο Τομέα και το Δημόσιο Βίο.

• Τη διεύρυνση του πλαισίου που αφορά στην προστασία της υλικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

• Την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, που εγγυώνται καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι μας. Και οι στόχοι αυτοί είναι κοινοί για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ένα από τα ζητήματα που τίθενται, εκ των πραγμάτων, αφορά τη δύναμη της Παιδείας στο σύγχρονο Κόσμο. Γνωρίζουμε όλοι την πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον Τόπο μας. Γνωρίζουμε και τις τάσεις που αναπτύσσονται ενόψει της δημιουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι για όλους: Στη Χώρα μας, τί θέλουμε να κάνουμε; Θα διαμορφώσουμε εμείς το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, ή θα αφήσουμε να επικρατήσουν, εκ των πραγμάτων, καταστάσεις που δημιουργούν τον κίνδυνο ενός αρρύθμιστου πεδίου, σ' ένα τομέα τόσο κρίσιμο για τη Χώρα και την Κοινωνία μας, για τους νέους; Η δική μας πρόταση είναι να αποφασίσουμε, σήμερα, όλες και όλοι μαζί. Να ορίσουμε στο Σύνταγμα τη δυνατότητα της επόμενης Βουλής να θεσπίσει ένα καθαρό νομικό πλαίσιο, που να διευθετεί αποτελεσματικά τις επερχόμενες εξελίξεις. Προτείνουμε, δηλαδή, ένα βήμα απόλυτα αναγκαίο για την οργανωμένη εναρμόνιση της Χώρας μας στις πολιτικές και τις τάσεις που αναπτύσσονται στην Ευρώπη, ώστε να αποτραπούν αναπόφευκτες de facto καταστάσεις.

Προτείνονται συγκεκριμένα αναθεωρητικές παρεμβάσεις, που ξεκινούν από αυτονόητες και δεδομένες παραδοχές:

Πρώτον: Ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση και γενικότερα η Παιδεία είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό.

Δεύτερον: Ότι η προτεραιότητα ανήκει στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω και εξελίσσεται.

Τρίτον: Ότι η Πολιτεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της Παιδείας και έχει αυξημένη ευθύνη για τα Δημόσια Ιδρύματα. Πρότασή μας είναι...

• Να οριοθετηθεί η έννοια της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τρόπο που εγγυάται την ουσιαστική αναβάθμιση και την επιτυχή ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και ευρύτερα του διεθνούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

• Να διευκρινιστεί η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μη κρατικού και, οπωσδήποτε, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας.

• Να είναι απόλυτα σαφές ότι η παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης από μη δημόσιους φορείς γίνεται μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με αυστηρή εποπτεία του Κράτους.

• Να προβλέπεται ρητά ότι τα προσόντα των διδασκόντων στα μη κρατικά ιδρύματα θα είναι αντίστοιχα με εκείνα των διδασκόντων στα κρατικά.

Η μεταρρύθμιση που προτείνουμε...

• Αποβλέπει στην ενίσχυση και τη διαρκή αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

• Εγγυάται περισσότερες εκπαιδευτικές επιλογές για τις νέες και τους νέους μας.

• Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπαιδείας και τον περιορισμό της φοιτητικής μετανάστευσης, που συνεπάγονται τεράστιο κόστος για την εθνική οικονομία και κάθε ελληνική οικογένεια.

• Εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, υψηλού επιπέδου.

• Υπηρετεί την προώθηση του κοινού στόχου μας να γίνει η Ελλάδα κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού, για την ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, οφείλω να αναγνωρίσω και να σημειώσω θετικά, το γεγονός ότι η νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, εδώ και αρκετό καιρό, βαίνει παράλληλα. Με συναίσθηση ευθύνης και πραγματικά προοδευτική αντίληψη, η σύνθεση των προτάσεων είναι απόλυτα εφικτή.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μείζονος σημασίας είναι οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην εμπέδωση της αρχής της νομιμότητας. Ιδίως, μάλιστα,...

• την περαιτέρω θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης,

• την αποτελεσματικότερη απονομή της,

• την πληρέστερη προστασία των κάθε είδους δικαιωμάτων του πολίτη.

Για το σκοπό αυτό, προτείνεται, ειδικότερα, αναθεώρηση των ρυθμίσεων που αφορούν στη θητεία και τον τρόπο ανάδειξης της Ηγεσίας των Ανώτατων Δικαστηρίων:

• Την επιλογή, δηλαδή, των Προέδρων, αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των Αντιπροέδρων των οικείων δικαστηρίων.

• Την επιλογή των Αντιπροέδρων αποκλειστικά και μόνον μεταξύ των αρχαιότερων μελών των οικείων Δικαστηρίων.

• Την καθιέρωση θητείας και για τους Αντιπροέδρους των Ανώτατων Δικαστηρίων.

Στην ίδια ενότητα εντάσσεται και η πρότασή μας για μεταρρύθμιση που να υπαγορεύει την καθιέρωση, με εκτελεστικό νόμο, εύλογου χρόνου, εντός του οποίου να παρέχεται οπωσδήποτε, τόσο η προσωρινή όσο και η οριστική δικαστική προστασία.

Στην ίδια ενότητα εντάσσονται και οι μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν να καταστεί αυστηρότερος και ουσιαστικότερος ο προβλεπόμενος έλεγχος στις συμβάσεις που συνάπτει το Δημόσιο, ώστε να αποτρέπονται και στην ανάγκη να εξουδετερώνονται κατά τη γένεσή τους φαινόμενα διαπλοκής, διαφθοράς και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Προτείνεται, για το σκοπό αυτό, η σύσταση ειδικών Τμημάτων στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επιπλέον :

• Για την περαιτέρω αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης,

• την ισχυροποίηση της ασφάλειας του Δικαίου,

• την ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και

• τη σφυρηλάτηση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτική, προτείνεται η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, με σταθερή σύνθεση, το οποίο να διαδεχθεί το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και να αποκτήσει ευρύτερες αρμοδιότητες.

Ιδίως, μάλιστα...

• Τον τελικό έλεγχο της αντισυνταγματικότητας των νόμων, χωρίς να θίγεται ο πυρήνας του διάχυτου ελέγχου, που ισχύει διαχρονικά στη Χώρα μας.

• Τον έλεγχο της διαφάνειας στις λειτουργικές και εκλογικές δαπάνες των κομμάτων.

• Τον έλεγχο των προεκλογικών και λειτουργικών δαπανών των Βουλευτών και των υποψήφιων Βουλευτών.

• Τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των Βουλευτών και των μελών της Κυβέρνησης, καθώς και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Το ελεγκτικό σύστημα, όπως λειτουργεί σήμερα, εγείρει σοβαρές αμφιβολίες αξιοπιστίας στους πολίτες. Οφείλουμε να τις αναγνωρίσουμε και να δώσουμε λύσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει ταύτιση μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόμενου.

’μεσα συνυφασμένη με την επιδίωξη διαφάνειας και αποτροπής φαινομένων διαπλοκής είναι και η πρότασή μας να προβλεφθεί ρητά ως πρώτιστη πηγή χρηματοδότησης των κομμάτων ο κρατικός προϋπολογισμός. Αλλά και να θεσπιστούν, ταυτόχρονα, αυστηρότεροι περιορισμοί στη χρηματοδότησή τους από ιδιωτικές πηγές. Η ουσία της Δημοκρατίας εξαρτάται άμεσα από τη διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων και των πολιτικών. Και σ' αυτό οφείλουμε να είμαστε αυστηροί.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κοινά διακηρυγμένοι στόχοι είναι...

• η εμπέδωση του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου,

• η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του,

• η ανάπτυξη πνεύματος ευθύνης στη λειτουργία του.

Έχω υπογραμμίσει κατ' επανάληψη την καθολική, πλέον, διαπίστωση ότι το Κράτος -στην πιο πλατειά έννοιά του- είναι ο μεγάλος ασθενής στον Τόπο μας. Ορίσαμε ως βασικό άξονα της πολιτικής μας τη μετάβαση σ' ένα Κράτος αυξημένων δυνατοτήτων και προωθούμε, για το σκοπό αυτό, σειρά τομών, αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, τόσο στο στενό, όσο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Κυρίως, μάλιστα, για...

• τον περιορισμό της γραφειοκρατίας,

• την πάταξη της διαφθοράς,

• την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

• την αυξημένη προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Χρειάζεται βέβαια να γίνουν πολλά ακόμη. Χρειάζεται, για ορισμένα, να υπάρξουν σαφείς συνταγματικές εγγυήσεις, διευκρινίσεις, αλλά και ρητές καθοδηγητικές κατευθύνσεις.

Προτείνεται, πρώτ' απ' όλα, ρητή συνταγματική πρόβλεψη της υποχρέωσης του Κράτους να μεριμνά για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι αυτονόητο ότι το προτεινόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει την ουσιαστική κοινωνική ένταξη όλων των ομάδων του πληθυσμού, όλων των μεταναστών, όλων των πολιτών που ζουν στον Τόπο μας. Υπερκαλύπτει, δηλαδή, την πρόταση για ειδική αναφορά στους μετανάστες. Είναι, άλλωστε, σε πλήρη εξέλιξη σημαντικές πρωτοβουλίες, που δίνουν αποτελεσματική συνέχεια στην κατεύθυνση αυτή.

Χρειάζεται, παράλληλα, να δώσουμε στην Πολιτεία τη δυνατότητα να αξιοποιεί εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που, ήδη, διαθέτει, ή πρόκειται να αποκτήσει, πέρα από την ισχύουσα δημοσιοϋπαλληλική επετηρίδα. Πάντοτε, όμως, μέσα από διαδικασίες εγγυημένης διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό προτείνεται αναδιατύπωση του άρθρου 103, ώστε να προβλέπεται ρητά η διαδικασία κάλυψης -πάντοτε μέσω του ΑΣΕΠ- οργανικών θέσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και από υπάλλήλους που συνάπτουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Να προβλέπεται, επίσης, ρητά, η δυνατότητα εξέλιξης των υπαλλήλων αυτών, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Προτείνεται, επίσης, ρητή καθιέρωση και της προσωπικής ευθύνης των υπαλλήλων, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που ζημιώνουν την περιουσία του Δημοσίου. Στόχος είναι να μπει τέλος στις πρακτικές διάχυσης και μετάθεσης ευθυνών, που οδηγούν τελικά στην ατιμωρησία. Να μπει τέλος στη διαιώνιση συμπεριφορών, που υποβαθμίζουν τη λειτουργία του Κράτους.

’μεσα συνυφασμένη με τη λειτουργία του Κράτους είναι και η πρότασή μας για την άρση των αμφισβητήσεων γύρω από το εύρος, τη διαδικασία και τον τύπο κατά τον οποίο ασκούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες, που συνιστούν αποστολή του Κράτους και έχουν ανατεθεί σ' αυτή. Θωρακίζονται έτσι οι δυνατότητες των ΟΤΑ να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους. Σημειώνω, πάντως, ότι οι διατάξεις που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -όπως διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία αναθεώρηση- παρέχουν πλήρη ευχέρεια για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, που αφορούν στην ενίσχυση της αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αυτό χωρίς να είναι απαραίτητη νέα αναθεώρηση. Ήδη, άλλωστε, με βάση τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις, έχουμε ξεκινήσει το διάλογο για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής δομής της Χώρας, την περαιτέρω αποκέντρωση και τη γενναία ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επανακαθορισμό χρειάζονται και ορισμένα ζητήματα που έχουν εγερθεί σε ό,τι φορά τη Βουλή και γενικότερα τους Βουλευτές. Ένα από τα ζητήματα αυτά είναι οι αδυναμίες που προέκυψαν στη λειτουργία του «απόλυτου επαγγελματικού ασυμβίβαστου» των Βουλευτών, το οποίο, κατά κοινή διαπίστωση, δεν λειτούργησε θετικά για το Δημόσιο Βίο. Αποτρέπει την είσοδο στον εκλογικό στίβο και, κατ' επέκταση, στο Κοινοβούλιο, πολιτών καταξιωμένων στην κοινωνία και επιτυχημένων στην οικονομική ζωή του Τόπου. Για να παραμερίσουμε τις αδυναμίες που προέκυψαν, προτείνουμε την κατάργηση του «απόλυτου» και τη θέσπιση «μερικού» ασυμβίβαστου. Πάντοτε, βέβαια, με εγγυήσεις για την απόλυτη ανταπόκριση του Βουλευτή στα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του, κάτω από όρους διαφάνειας.

Προτείνεται, επίσης, ανακαθορισμός των κωλυμάτων εκλογιμότητας των Βουλευτών, έτσι ώστε, αφενός να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση της θέσης δημόσιων λειτουργών για την απόκτηση εκλογικών πλεονεκτημάτων και, αφετέρου, να μην περιορίζεται υπέρμετρα το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι».

Προτείνεται, ακόμη, λελογισμένη αύξηση του αριθμού των βουλευτών που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης. Σημειώνω στο σημείο αυτό ότι η πρόταση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για νέο εκλογικό σύστημα, προβλέπει πολλαπλάσιο αριθμό βουλευτών χωρίς σταυρό προτίμησης. Εάν, λοιπόν, επιδιώκεται και από την Αντιπολίτευση η διευκόλυνση της εισόδου στη Βουλή ικανών και άξιων πολιτών, που για διάφορους λόγους, αποφεύγουν ή δυσκολεύονται να αποδυθούν σε προσωπικό προεκλογικό αγώνα, η πρότασή μας μπορεί να αποτελέσει την πιο ισχυρή βάση συνεννόησης.

Ένα χρόνιο και συνάμα σοβαρό ζήτημα αφορά στο καθεστώς της βουλευτικής ασυλίας, το οποίο, ορισμένες φορές,...

• συγκρούεται με το κοινό περί δικαίου αίσθημα,

• έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και

• δημιουργεί, μέσα από τις τάσεις υπερβολής και γενίκευσης, αρνητικές εντυπώσεις στους πολίτες.

 

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Η βουλευτική ασυλία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα για την αποφυγή δικαστικής δίωξης Βουλευτών, που βαρύνονται με αδικήματα κοινού Ποινικού Δικαίου. Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε να υπάρξει ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία η Βουλή μπορεί να αρνείται την άρση της βουλευτικής ασυλίας, μόνον σε μια περίπτωση: Μόνον εάν και εφόσον διαπιστώνεται ότι η άρση της ασυλίας ζητείται, είτε για αδίκημα που συνδέεται με την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων, είτε για πολιτικούς λόγους.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η προτεινόμενη αναθεώρηση προσεγγίζει με ευθύνη και το στόχο της βιώσιμης και ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης. Υπενθυμίζω ότι ένα από τα βήματα που έγιναν κατά την αναθεώρηση του 2001 ήταν και το γεγονός ότι εισήχθη, για πρώτη φορά, η αρχή της «βιώσιμης ανάπτυξης». Με βάση αυτήν την αρχή, με γνώμονα την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος και με στόχο την ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης προτείνεται παρέμβαση για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Παρέμβαση η οποία να ενισχύει αποτελεσματικά την προστασία των δασών. Μπορούμε έτσι να πετύχουμε ένα διττό στόχο: Αφενός τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και, αφετέρου, την αξιοποίηση εκτάσεων, για την ενίσχυση της ανάπτυξης, με τρόπο που να αποφέρει όφελος και για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

 

Σημειώνω ακόμη τις αλλαγές που προτείνονται για...

• τις νησιωτικές περιοχές,

• την αποτελεσματικότερη προστασία της υλικής και πνευματικής ιδιοκτησίας,

• την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου προς τρίτους, μόνο με ειδικό νόμο. Είναι αλλαγές για πραγματικά ισχυρή Οικονομία. Για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Για το χρέος της Πολιτείας στα νησιά μας.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Η συνταγματική αναθεώρηση συνιστά κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, που απαιτεί δημιουργική και γόνιμη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, όλων των συναδέλφων. Από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των Κομμάτων διαπιστώνεται σύμπτωση σε ορισμένους βασικούς άξονες. Υπάρχει ακόμη, μια πραγματική προσέγγιση, χωρίς να λείπουν οι επιμέρους διαφοροποιήσεις, σε καίριας σημασίας ζητήματα. Υπάρχουν και προτάσεις γύρω από τις οποίες έχει αρχίσει ουσιαστική ζύμωση, που μπορεί -στο διάστημα που ακολουθεί- να αποδώσει πολύ περισσότερα.

 

Δική μας επιλογή είναι να επιδιώξουμε...

• τη συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

• Την αξιοποίηση κάθε γόνιμης ιδέας.

• Τη συμπόρευση μακριά από ιδεοληψίες και εφήμερες σκοπιμότητες.

Στόχος είναι να υπηρετήσουμε, όλοι μαζί, τις διαχρονικές αξίες και τα αιτήματα της κοινωνίας μας. Να αποδείξουμε -και αυτό μας αφορά όλους- ότι εννοούμε και εφαρμόζουμε στην πράξη αυτά που λέμε για διάλογο. Αυτό κάναμε ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, στην προηγούμενη αναθεώρηση. Αυτό κάνουμε και τώρα. Όπως τότε, έτσι και τώρα, τα μέλη που προτείνονται από τη Ν.Δ. για την Επιτροπή Αναθεώρησης ξεκινούν μ' αυτόν ακριβώς το γνώμονα: Τη συνεννόηση και τη σύνθεση.

 

Η συνταγματική μεταρρύθμιση γίνεται...

• Για τη διαρκή ενίσχυση και την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών.

• Για την αναβάθμιση της ουσίας και της ποιότητας της Δημοκρατίας.

• Για την καθιέρωση πρόσθετων εγγυήσεων στα κάθε είδους δικαιώματα του πολίτη.

• Για την εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το Κράτος, τον πολίτη και την πολιτική.

 

Η Συνταγματική Αναθεώρηση προωθείται για...

• τη διεύρυνση των δρόμων της ανάπτυξης και της προόδου.

• Τη διασφάλιση ισχυρής Οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης σ' ολόκληρη τη Χώρα.

• Τη συνέχιση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται από την ίδια την κοινωνία και τη Νέα Εποχή.

• Τη διασφάλιση ουσιαστικών προϋποθέσεων, που εγγυώνται περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες, αυξάνουν το παραγόμενο προϊόν, μεγιστοποιούν το κοινωνικό μέρισμα και διασφαλίζουν τη δικαιότερη διανομή του.

Είναι η ώρα να αποδείξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να συζητούμε, να συνθέτουμε, να βρίσκουμε κοινούς τόπους. Είναι χρέος όλων μας για την Ελλάδα που αλλάζει. Την Ελλάδα που προχωρά στο μέλλον, με ασφάλεια και σιγουριά, με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Την Ελλάδα που χτίζει μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ένα πιο δίκαιο μέλλον. Για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Σας ευχαριστώ.

Προηγούμενο άρθρο Ομιλία Προέδρου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κου Αλ. Αλαβάνου
Print
782

Ομιλίες Περιόδου ΙΑ'

Ομιλίες των Αρχηγών των Κομμάτων Ολομέλεια ΡΞΕ΄, Περίοδος ΙΑ΄, Σύνοδος Β΄της 29-06-06 για τον ορισμό Προθεσμίας Υποβολής της Έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ημερολόγιο

«Μάιος 2024»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Όροι χρήσηςΠολιτική Απορρήτου© 2024 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Επιστροφή πάνω